Roman Tahlili Nasıl Yapılır?

Roman Tahlili Nasıl Yapılır?

A. Şekil Yönüyle İnceleme

1. Romanın Adı
2. Romanın Yazarı
3. Romanın Basıldığı Yer ve Tarih
4. Romanın Yayınevi veya Yayımlayanı
5. Romanın Ebatları
6. Romanın Sayfa Sayısı

B. İçerik Yönüyle İnceleme

1. Olayın Özeti: Romandaki ana olayı ve etrafında gelişen küçük olayları iyi saptamak gerekir.
a. Romanın Olay Örgüsü
b. Romanın Olay Halkalarından Örnekler

2. Kişiler (Şahıs Kadrosu)
a. Asıl Kişiler: Karakter analizi yaparken fiziki ve ruhi olarak iki kısımda inceleyebiliriz.
I. Fiziki Portre
II. Ruhi Portre

b. Yardımcı Kişiler: Yardımcı karakterlerin fiziki ve ruhi portrelerinde aşırı ayrıntılar ana karakteri gölgede bırakabilir.
I. Fiziki Portre
II. Ruhi Portre

c. Kişiler Arasındaki İlişkiler

3. Olayın Geçtiği Mekânlar: Betimlemeler ve betimlemelerarası gelişmelere dikkat edilmelidir. Ana mekanlar ve küçük geçişlerin olduğu mekan ayırt edilmelidir.
a. Mekânlar ve Bu Mekânların Özellikleri
b. Mekânların Kahraman ve Olaylarla İlişkisi

4. Zaman: Daha çok mevsimler ve kronolojik zamanlar dikkat çekicidir. Gece, gündüz ve senelere de dikkat edilmelidir. Zaman ve mekanlar karakterler üzerinde etkili unsurlardır.
a. Kronolojik Zaman
I. Gündüz
II. Gece
III. Mevsimler
IV. Yıl

kitapb. Zamanda Geriye Dönüşler

5. Anlatıcının Bakış Açısı
a. Hakim (ilahî) Bakış Açısı
b. Kahraman Anlatıcının Bakış Açısı
c. Gözlemci Bakış Açısı

6. Dil ve Anlatım Özellikleri
a. Anlatım Türleri
I. Öyküleyici Anlatım
II. Betimleyici Anlatım
III. Açıklayıcı Anlatım
IV. Tartışmacı Anlatım
V. Öğretici Anlatım
VI. Kanıtlayıcı Anlatım
VII. Düşsel Anlatım
VIII. Gelecekten Söz Eden Anlatım
IX. Coşku ve Heyecana Bağlı Anlatım
X. Destansı Anlatım
XI. Söyleşmeye Bağlı Anlatım
XII. Mizahi Anlatım

b. Dil ve Üslup özellikleri
I. Akıcılık
II. Duruluk-Açıklık
III. Yalınlık

7. Romanın Türü
a. Tahlil Romanı
b. Sosyal Roman
c. Macera Romanı
d. Tarihî Roman

8.Romanın Konu ve Teması: Temadan kasıt olarak romanla verilmek istenen mesaj ve kısaca ana fikir de ortaya konulmalıdır.

7 thoughts on “Roman Tahlili Nasıl Yapılır?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir