Osmanlıca Harfler

Osmanlıca alfabesi, yani Osmanlı Türkçesi alfabesinde Elif ortada ve sonda a olarak okunur. Başta a veya e olarak okunur. Vav harfi ortada ve sonda o,u,ü,ö sesleri vermek için kullanılır.Bazen de v olarak kullanıldığı olur. Güzel he sözcük içinde e harfi vermek için ve de he sesi almak için kullanılır. Sözcüğe ı,i ile başlıyacaksanız, Elif ve

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları

Anlatım biçimleri genellikle paragraf sorularında öğrencilerimizn karşısına çıkan düşünceyi geliştirme yollarındandır.Edebi eserin daha akıcı ve daha akılda kalıcı olması için gereken bu düşünceyi geliştirme yollarından bazı açıklamalar ve anlatım biçimleri hakkında kısa bilgiler vermek istiyoruz. Tanık gösterme : Bir edebi eserde yazarın bahsettiği düşünceyi kanıtlanabilirlikten öte doğruluğunu onaylamak için kullanılan anlatım yöntemidir.Söz gelimi: …..Toprağın yararı

Halide Edip Adıvar

HALİDE EDİP ADIVAR (1884 – 1964 ) Türk romancı. Siyasal alanda da etkinlik göstermiştir.İstanbul’da doğdu. Kimi kaynaklara göre doğum yılı 1884’tür. İngiliz terbiyesiyle yetişmesini isteyen babası onu Üsküdar Amerikan Kız Koleji’nde okuttu. Orada Rıza Tevfik’den (Bölükbaşı) Fransız edebiyatı dersleri aldı ve Doğu’nun mistik edebiyatını dinledi. Sonradan evlendiği Salih Zeki’den de matematik dersleri alıyordu. Koleji 1901’de

Esat Mahmut Karakurt

ESAT MAHMUT KARAKURT Eski kitaplar bölümümüzde popüler edebiyat ürünlerine pek yer vermedik bugüne kadar. Oysa, Türk romanında çok önemli bir yeri var bu tür edebiyatın. Tanzimat romanı, tarihsel önemi bir kenara bırakılırsa, nitelik açısından bütünüyle “yüksek edebiyat” dışıdır. Kendisine Batı’nın popüler romanının örnek almış Osmanlı-Türk yazarlarının başka bir tarz ürün vermeleri de beklenemezdi zaten. Doğrusunu

Roman Türleri

Konu Bakımından Romanlar Tarihi Roman : Tarihteki olay ya da kişileri anlatan romanlardır. Yazar tarihi gerçekleri kendi hayal gücüyle harmanlayarak anlatır. Bizim edebiyatımızda bu türün ilk örneği Namık Kemal’in kaleme aldığı “Cezmi “ romanıdır. Serüven Romanı: Günlük hayatta her vakit rastlanmayan, şaşırtıcı, sürükleyici, esrarlı olayları anlatan romanlardır “Macera Romanları” da denir. Ana öğe okuru heyecanlandırıp