Ne Söylüyoruz Ne Yapıyoruz?

Ahiret nedir? Ahirette neler olacak? Şakîk-ı Zâhid [rahmetullahi aleyh] şöyle der: “İnsanlar, ‘Allah rızkımıza kefildir’ derler, fakat bir şeyler biriktirmedikçe kalpleri tatmin olmaz. ‘Ahiret, şüphesiz dünyadan hayırlıdır’ derler, ama mal biriktirdiklerini ve Allah yolunda infak etmediklerini görürsün. Sanki onlar bu dünyaya Rab’lerinin rızasını, ahiret yurdunu kazanmak için değil de, sadece günah yüklenmek için gelmişler. ‘Bir

Dış Görünüş Çok Mu Önemli Yoksa İç Güzellik Mi?

Dinimiz iyi insanı sûreten değil sireten, yani ahlâken olgunlaşmış insan olarak tanımlar. Hadis-i şerifte buyurulur: “Allah Teâlâ sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz, kalplerinize ve amellerinize bakar” (Müslim). Bir insanın dış görünüşü itibariyle bugünün “iyi insan” kalıbına uymuyor olması, onun iyi insan olmadığını göstermez. Elbette bugünün anlayışının da ciddi şekilde sorgulanması gerekir. Dış Görünüş Önemli Mi?

Ümmetin Öncüleri – Sahabiler, Onlar Önderler

Eskiden beri İslâm âlimlerinin ve büyüklerinin uyguladıkları güzel bir gelenek vardır. Müslümanlara vaaz ve nasihat ederken, İslâm’a dair bir mevzudan bahsederken sözü ashabın hayatıyla süslerler. Çünkü müslümanlar eskiden beri sahâbe-i kirâmın yapıp ettiklerini ve hallerini sevinçle, tam bir hürmetle kabul eder, onunla amel etmeyi önemserler. Onlar Önderler, Sahabiler Sahabilerin ittifakla söyledikleri ve yaptıkları bir şeyi

Tıraşın Bedeli

Ebû Cafer Haddâd hazretleri anlatıyor: Bir defasında Mekke’de bulunuyordum. Saçlarım uzamıştı fakat yanımda onu kesecek bir şey yoktu. Sonra bir berbere gittim. Berber salih bir kişi gibi görünüyordu. “Allah için saçlarımı keser misin?” dedim. “Tabii ki memnuniyetle” dedi. Saçlarımı tıraş etti. Daha sonra içinde altın paralar olan bir kese uzattı ve, “Al bunu, ihtiyaçlarını giderirsin”