Kırk Yıl

KİTABIN ADI: Kırk Yıl KİTABIN YAZARI: Halit Ziya UŞAKLIGİL YAYINEVİ VE ADRESİ:İnkilap Kitabevi-Ankara Caddesi No.95 İstanbul BASIM YILI: 1989 1.KİTABIN KONUSU:.Yazarın hayatını başından geçenleri anılarını anlatmaktadır. 2.KİTABIN ÖZETİ: Halid Ziya Uşaklıgil Türk romanının ilk yazarlarındandır. Birçok romanı vehikayesi olan,aynı zamanda bir çok  ödül almış Türk romanının öncülerinden biridir. Yazar bu romanında diğer eserlerinden farklı olarak

İhtiyar Dost

KİTABIN ADI: İhtiyar DOST KİTABIN YAZARI: HALİD ZİYA UŞAKLIGİL YAYINEVİ: İNKILAP KİTAPEVİ BASIM YILI: 1990 1.KİTABIN KONUSU         : Dünya üzerindeki olayların insan yaşamı üzerindeki etkisi. 2.KİTABIN ÖZETİ              : Kitap ufak hikayeciklerden oluşmaktadır. Yaklaşık onbeş küçük hikaye. Kitabı genel bir özetleyecek olursak ihtiyar dostumuz zamanının sosyal konularını anlatır bunlar; devletin ve milletin içinde bulunduğu buhranlı zamanlardan

Halit Ziya UŞAKLIGİL

Yazar Halit Ziya UŞAKLIGİL 1866-1945 yıllarında yaşamıştır.Servet-i Fünun romancılarından.İstanbul’da doğdu ve yine bu şehirde öldü.İlk tahsilinden sonra Fatih Askeri Rüştiyesi’ne gitti ve 17yaşında okuldan ayrıldı.1884’te “Nevruz” gazetesini, daha sonra “Hizmet” ve “Ahenk” gazetelerini kurdu.İzmir Rüştiyesi’nde Fransızca öğretmenliği yaptı. İdadide Türk edebiyatı dersi okuttu.Reji Müdürlüğü Başkâtibi oldu. Servet-i Fünun  dergisine girdi ve en büyük romanları burada

Saray ve Ötesi

KİTABIN ADI: SARAY VE ÖTESİ KİTABIN YAZARI: HALİT ZİYA UŞAKLIGİL YAYINEVİ: İNKILAP VE AKA BASIM YILI: GÜL MATBAASI – İSTANBUL – 1981 1.KİTABIN KONUSU Abdülhamit’in tahttan indirilmesiyle yerine geçen Reşad Efendi’nin (Beşinci Sultan Mehmet) döneminde saraya mabeyn başkatipliğine alınan Halit Ziya Uşaklıgil’in (Yazarın) sarayda ki memuriyet hayatı ve memuriyet hayatından sonraki yaşamı anlatılmaktadır.Yazar sarayda geçirdiği

İzmir Hikayeleri

KİTABIN ADI: İZMİR HİKAYELERİ KİTABIN YAZARI: HALİD ZİYA UŞAKLIGİL YAYINEVİ: İNKILAP KİTABEVİ BASIM YILI: 1991 SAYFA SAYISI: 247 1.KİTABIN KONUSU: Yazar bu kitabını, ömrünün son yıllarında yaşadığı olayları hatırlamak maksadıyla yazmıştır. 2.KİTABIN ÖZETİ:’’İzmir Hikayeleri’’eski izmirin buram buram kokan havası, kenar köşe semtleri, oraların her sınıftan ve hertipten insanları, o döneminyaşam ortamını , gelenek ve görenekleri,