Fuzuli’nin Su Kasidesi

fuzuli

“failatün failatün failatün failün” 1.Beyit: Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlâre suKim bu denlü tutuşan odlare kılmaz çâre su Saçma ey göz boş yere şu yanan gönlüme suKâr etmez böylesine tutuşan âteşe su 2.Beyit: Âb-gûndur günbed-i devvâr rengin bilmezemYâ muhît olmuş gözümden günbed-i devvâre su Su rengi mi bilemem dönüp duran gökkubbeYoksa gözyaşımla mı dolmuştur

Lady Montagu’nun Doğu Mektupları Adlı Eserinde Halkbilimi Unsurları

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Türk Halk Bilimi Semineri LADY MONTAGU’NUN DOĞU MEKTUPLARI ADLI ESERİNDE HALKBİLİMİ UNSURLARI Sinan AYDEMİR Seminer Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Seyfullah TÜRKMEN Yozgat 2011             İçindekiler             LADY MONTAGU’NUN DOĞU MEKTUPLARI ADLI ESERİNDE HALKBİLİMİ UNSURLARI             Özet ……………………………………………………………………………………3             Giriş ……………………………………………………………………………………3             Lady Montagu

Vezirin Akıllı Kızı Hikayesi

VEZİRİN AKILLI KIZI HİKÂYESİNİN AXEL OLRİK’İN EPİK YASALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ Sinan AYDEMİR Serdar GÜNAY Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Halk Bilimi Kuramları Özet           Bir hükümdar varmış. Bu hükümdarın bir veziri, vezirinin de on iki yaşında bir kızı varmış. Bu kız hem güzel hem de çok akıllıymış. Günün birinde bu