Lady Montagu’nun Doğu Mektupları Adlı Eserinde Halkbilimi Unsurları

Lady Montagu - Doğu Mektupları

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Türk Halk Bilimi Semineri LADY MONTAGU’NUN DOĞU MEKTUPLARI ADLI ESERİNDE HALKBİLİMİ UNSURLARI Sinan AYDEMİR Seminer Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Seyfullah TÜRKMEN Yozgat 2011             İçindekiler             LADY MONTAGU’NUN DOĞU MEKTUPLARI ADLI ESERİNDE HALKBİLİMİ UNSURLARI             Özet ……………………………………………………………………………………3             Giriş ……………………………………………………………………………………3             Lady Montagu

Vezirin Akıllı Kızı Hikayesi

VEZİRİN AKILLI KIZI HİKÂYESİNİN AXEL OLRİK’İN EPİK YASALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ Sinan AYDEMİR Serdar GÜNAY Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Halk Bilimi Kuramları Özet           Bir hükümdar varmış. Bu hükümdarın bir veziri, vezirinin de on iki yaşında bir kızı varmış. Bu kız hem güzel hem de çok akıllıymış. Günün birinde bu

Açık Oturum Nedir?

Açık oturum önceden belirlenmiş güncel bir konunun, alanında yetkin ve tecrübeli kişilerce bir başkan yönetiminde konunun tartışılmasıdır. Açık oturumlar artık çok daha fazla kişilere radyo ve televizyon sayesinde ulaşabilmektedir. Tartışmanın verimli geçmesi için söz hakkı alan konuşmacıların aktaracaklarını ifade ederken dikkatli olması gerekir. Dinleyicilerin anlayacağı şekilde ifadeler seçilmeli ve ses tonunu güzel kullanarak dinleyicileri sıkmaması