İnsanî Kalp

İnsanî Kalp Gavs-ı Sânî hazretleri (kuddise sırruhû) bir sohbetlerinde kalp için şunları söylemiştir: “(Elini yumruk haline getirerek) İnsanın kalbi bu yumruk kadardır. Bunun içinde muhabbetullah (Allah sevgisi) olması lazımdır. (Işığı göstererek) Şu anda ışık yanıyor, etraf aydınlık. Bu ışık sönerse etraf karanlık olacak. Aynı anda hem ışık hem karanlık olmaz. Işık yanarsa aydınlık olur; sönerse

Mü’min Yalan Söylemez ve Doğru Sözlü Olur

Aleyhinize de olsa yalan söylemeyin.. Çok kullandığımız “özü sözü bir olmak” tabiri aslında doğruluğun tarifidir. İmam Kuşeyrî [rahmetullahi aleyh] ilk dönem sûfîlerinin hayatını anlattığı ve tasavvufî kavramları açıkladığı Risâle isimli eserinde, Arapça doğruluk anlamına gelen “sıdk” kelimesini “özün söze, için dışa” uyması olarak tanımlar. Bu anlamdaki doğruluğun zıddı da yalancılıktır, ikiyüzlülüktür. Bir gün sahabe efendilerimiz

İman, İbadet, Ahlâk ve Akaid Hakkında

İman, İbadet, Ahlâk İman esasları, geleneğimizde “âmentü” olarak öğretilen altı husustan ibarettir ve nelere ne şekilde inandığımızı belirler. Bunları öğrenmek, anlamak ilk vazifelerimiz arasında yer alır. Akaid ilminin delilleri doğrudan Kur’ân-ı Kerîm’de ve sünnet-i seniyyede bulunur. Âlimlerimiz bunları kitaplarda ayrıntılarıyla anlatmıştır. Öğrenilmesi farz olan bilgiler hususunda, iman esaslarından sonra uygulamaya yönelik temel bilgiler gelir. Buna