Biyografi Nedir? Biyografi Hakkında Kısa Bilgiler

Biyografi, bir insanın yaşamındaki olayların belirli bir sıraya göre anlatıldığı yazı biçimidir. Kişinin kendisi tarafından değil onu yakından tanıyan veya hayatını yakından inceleyen başka bir yazar tarafından yazılır. Kişinin kendi hayatını anlattığı yazılara otobiyografi, Divan edebiyatında şairlerin yaşam hikayesini anlatan eserlere de tezkire denir.

Biyografi Nedir? Biyografi Hakkında Kısa Bilgiler
Biyografi Nedir? Biyografi Hakkında Kısa Bilgiler

Biyografi Nedir? Biyografi Hakkında Kısa Bilgiler

Türleri

Şu şekilde üçe ayrılır;

  •     Bilimsel biyografi: Kişinin hayatının eleştirisel bir tutumla, araştırma ve incelemelere dayalı olarak anlatıldığı biyografi türü.
  •     Biyografik roman: Kişinin yaşıyormuş gibi ve roman kurgusuyla anlatılıp kişisel özellikleri ve hayatının tanıtıldığı biyografi türü.
  •     Nekroloji: Yakın zamanda ölmüş kişilerin iyi özelliklerinin anıldığı, genellikle gazete ve dergilerde yayınlanan biyografi türü.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir