Edebiyat ve Kültür

Edebiyat ve kültür yakından alakalı terimlerdir. Edebiyatın gelişmiş olduğu bir toplumda kültür, sanat ve estetik anlayışın ilerlemiş olduğundan söz edebiliriz. Edebiyat; duygu, düşünce ve hayallerin ifade edilme sanatıdır. Toplum içerisinde edebi sanat dallarının tutulması, sevilmesi ve benimsenmesi o toplumdaki kültür anlayışının yüksek olduğunu kanıtlar. Bugün ve geçmişte yaşayan büyük sanat akımları, fikir adamları ve ünlü edebiyatçılara bakıldığından; çağın insanlarının sanata, edebiyata ve kitaplara önem verdiğini görmekteyiz.Sadece edebiyat ile sınırlandırmaktan öte kitap okuma alışkanlığı ve bunun benimsenmesi bile toplumun kültür anlayışının yüksek olduğunu göstermektedir.

Ayrıca dikkat edilirse büyük ustaların kaleminden dökülen sözcükler sayesinde bir çok yönetmen, ressam, müzisyen, heykeltraş hatta bilim adamlarının bile bu ünlü yazarlardan ilham aldığını rahatlıkla görebiliriz.Durum sadece tek taraflı değil tabiki.Cümleninde başında belirttiğimiz gibi birbiri ile yakından alakalıdır edebiyat ve kültür. Sadece edebiyat etlilemez kültürü, etkilenirde. Bir çok gelenek görenek, örf adet ve yaşanmış toplumsal olaylarda aynı zamanda edebiyatın ilham kaynağıdır. Söz gelimi Orta asyada Türkler kahramanlıkları ile kendilerini göstermeseydi bugün okuduğumuz o güzel destanlar yazılabilirmiydi? Elbetteki hayır…

Bir toplumda edebiyatın var olması ve tutulması demek, o toplumun kültürüne giden can damarlarının sağlam olması demektir.

One Reply to “Edebiyat ve Kültür”

  1. Edebiyat ve kültür birbirinden ayrılmaz parçalardır. Edebiyat aslen kültürün bir ürünüdür. Bu bakımdan kültür daha kapsayıcıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir