Etme Bulma Dünyası

Adamın biri yaşlı babasına bakmaktan bıkar. Onu sırtına alır ve dağa çıkarır. Sonra kaza süsü vererek bir uçurumdan aşağıya bırakır. Yıllar geçer, o da çoluk çocuk sahibi olur. Yaşlanır. Oğlunun evinde kalmaktadır. Oğlu bir gün “Baba canın sıkılıyordur, gel seni biraz gezdireyim” diyerek babasını sırtına alır. Dağın yolunu tutar. Bir müddet sonra yaşlı adam gitmekte oldukları uçurumlu yolu hatırlar. Oğluna şöyle der: “Daha fazla gitme oğlum, beni sırtında taşıyıp boşuna yorulma! Ben babamı buradan aşağıya atmıştım. Sen de buradan atıver!

Kötü Âlimler

“Bu ümmet ancak başındaki kötü alimler sebebiyle helak olmuştur. Zira bu alimler Rahman’ın yoluna oturmuşlar, kötü amelleri ile Allah’ın kullarının önlerini kesmişler, onlara kötü örnek olmuşlardır.” Fudayl b. İyâz [kuddise sırruhû]

İnsanların En Âbidi

Bir keresinde Said b. Cübeyr hazretlerine [rahmetullahi aleyh]: “İnsanların en çok ibadet ehli olanı kimdir?” diye soruldu. Şöyle cevap verdi: “İşlediği günahı hatırladığında daha çok gayrete gelip salih amel işleyen kimsedir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir