Hilelere Dikkat

Şeytanın Hileleri

Nefisle şeytan insana açıktan saldırmaz. Kendilerini gizlemeye, insanı birtakım hilelerle, vesveselerle avlamaya çalışırlar. Nefs-i emmârenin arzuladığı şeyler, faydalı ve süslü bir şekilde görünür insana; şeytanın sevketmek istediği şeyler de yaldızlı ve çekici bir şekilde parıldar.

Fakat akıllı olan insan, bunlara aldanmaz, serabı su sanmaz, yaldızlı bakırları altın zannetmez, heves ve arzuları uğruna manevi hayatını feda etmez. Gafil olanlar ise aldanırlar, nefisleri yüzünden defalarca felakete düşerler. Bir an gelir pişman olup tövbe ederler. Yazık ki sebat edemezler; yine nefislerinin arzusuna, şeytanın vesvesesine uyarlar. Sonunda mahvolur giderler.

Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: “Mümin bir delikten iki kere ısırılmaz.” Sen bir deliğe elini uzattın, orada zehirli bir hayvanın bulunduğunu anladın, artık o deliğe bir daha elini uzatır mısın? Öyleyse insan bir kere zarar gördüğü nefs-i emmâresine yani kötülüğü emreden nefsine bir daha uymamalı, bir kere kötülüğünü gördüğü şeytanın vesvesesine bir daha kapılmamalıdır.

Şeytanın hileleri hafife alınmaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir