İhlas ve Zikir

İhlas ve Zikir
İhlas ve Zikir

İhlâs İlmi

Büyük âlimlerden İbn Âbidîn [rahmetullahi aleyh] şöyle diyor: “Kadın ve erkek her müminin ihtiyacı olduğu kadar ilim öğrenmesi farzdır. Abdest, namaz, hac, oruç, zekât, alışveriş gibi konularda haram ve helâli öğrenmesi gerekir. Amellerinin sıhhati için de ihlâs ilmini öğrenmelidir. Yoksa yaptığı ibadet, riya yaptığı için boşa gider, haset ve ucub ateşin odunu yediği gibi amellerin sevabını alır götürür. Kibir, kıskançlık, gazap, düşmanlık, tamah, cimrilik, hıyanet, kalp katılığı, tûl-i emel gibi nefsin âfetlerini öğrenmek farz-ı ayın olan bir ilimdir. Bu kalp ilimlerinden nefsinin muhtaç olduğu kadarını her müminin bilmesi farzdır.”

Sevilenin Zikri

Bir gün dostları, Râbia el-Adeviyye’yi ziyarete gelirler. Sözü döndürüp dünya konusuna getirirler ve onu kötülemeye başlarlar. Bu hal üzerine Râbia hazretleri şöyle der: “Yeter, dünyadan söz etmeyi artık kesin! Eğer dünya kalbinizde yer et­memiş olsaydı, ondan bu kadar söz etmezdiniz. İyi bilin ki bir şeyi çok se­ven onu çok zikreder.”

İhlas ve Zikir

İhlas zikirle, zikir de ihlasla elde edilir. Bu iki ubudiyet Allah’ın cc. rızasını kazanmaya vesiledir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir