İman, İbadet, Ahlâk ve Akaid Hakkında

İman, İbadet, Ahlâk

İman esasları, geleneğimizde “âmentü” olarak öğretilen altı husustan ibarettir ve nelere ne şekilde inandığımızı belirler. Bunları öğrenmek, anlamak ilk vazifelerimiz arasında yer alır. Akaid ilminin delilleri doğrudan Kur’ân-ı Kerîm’de ve sünnet-i seniyyede bulunur. Âlimlerimiz bunları kitaplarda ayrıntılarıyla anlatmıştır.

Öğrenilmesi farz olan bilgiler hususunda, iman esaslarından sonra uygulamaya yönelik temel bilgiler gelir. Buna kısaca ilmihal (halin, durumun bilgisi) diyoruz. Kısaca ilmihal bilgisi, kişinin dinî vazife ve sorumluluklarını bilmekten ibarettir.

Akaid ve ilmihalden sonra üçüncü husus, kişinin iç dünyasıyla alakalı bazı hususlardır. Bunlar arasında gizli şirk, ihlâs, riya, sabır, tevekkül, şükür gibi konular yer alır. Bu hususlar ahlâk konuları arasında yer alır. Takdir edilir ki hakiki manada kulluk için sadece görünür ameller yetmez, iç dünyamızın, nefsimizin de buna eşlik etmesi gerekir. Esasen görünür kulluğu güzel ve devamlı kılan, tezkiye ve terbiye olmuş bir iç dünyadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir