Mü’min Yalan Söylemez ve Doğru Sözlü Olur

Aleyhinize de olsa yalan söylemeyin..

Mümin Yalan Söylemez ve Doğru Sözlü Olur

Çok kullandığımız “özü sözü bir olmak” tabiri aslında doğruluğun tarifidir. İmam Kuşeyrî [rahmetullahi aleyh] ilk dönem sûfîlerinin hayatını anlattığı ve tasavvufî kavramları açıkladığı Risâle isimli eserinde, Arapça doğruluk anlamına gelen “sıdk” kelimesini “özün söze, için dışa” uyması olarak tanımlar. Bu anlamdaki doğruluğun zıddı da yalancılıktır, ikiyüzlülüktür.

Bir gün sahabe efendilerimiz Resûlullah’a [sallallahu aleyhi vesellem], “Mümin korkak olabilir mi?” diye sordular. Hz. Peygamber, “Evet, olabilir” diye cevap verdi. “Mümin cimri olabilir mi?” diye sordular. Resûlullah Efendimiz, “Evet, olabilir” diye cevap verdi. “Mümin yalancı olabilir mi?” diye sordular. Peygamber Efendimiz bu sefer, “Hayır, mümin yalancı olamaz” buyurdu (el-Muvatta).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir