Ümmetin Öncüleri – Sahabiler, Onlar Önderler

Eskiden beri İslâm âlimlerinin ve büyüklerinin uyguladıkları güzel bir gelenek vardır. Müslümanlara vaaz ve nasihat ederken, İslâm’a dair bir mevzudan bahsederken sözü ashabın hayatıyla süslerler. Çünkü müslümanlar eskiden beri sahâbe-i kirâmın yapıp ettiklerini ve hallerini sevinçle, tam bir hürmetle kabul eder, onunla amel etmeyi önemserler.

Sahabiler

Onlar Önderler, Sahabiler

Sahabilerin ittifakla söyledikleri ve yaptıkları bir şeyi İslâm âlimleri de ittifakla hüküm olarak kabul etmişlerdir. Onlar bütün müslümanlar için olduğu gibi, âlimler için de tartışmasız kılavuzdurlar. Meşhur hadis âlimlerimizden İmam Beyhakî [rahmetullahi aleyh] şöyle demiştir:

“İmam Şâfiî [rahmetullahi aleyh] Risâle adlı eserinde sahabeyi yâdetmiş, çokça övmüş ve şöyle buyurmuştur: ‘İlim, ictihad, akıl ve dindarlık mevzularında ashap bizden daha üstündür. Onların din hakkındaki görüşleri de bizim görüşlerimizden daha iyidir.’” Ehl-i sünnet imamları ve âlimleri ashâb-ı kirâmın fazileti konusunda ittifak içindedirler. Özellikle ashaba hürmet gösterilmesine büyük önem vermişlerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir