Doğan Cüceloğlu – Var mısın?

var mısın doğan cüceloğlu

Kendini keşfetmeye zorluklarla başa çıkmaya var mısın? Güçlü bir yaşam için öneriler sloganıyla yola çıkan kitap 312 sayfadan oluşuyor. Doğan Cüceloğlu ve Deniz Bayramoğlu arasında söyleşi şeklinde yazılmış oldukça akıcı ve kendinizi onlarla sohbet ediyormuş gibi hissedeceğiniz bir kitap. Kitapta küçük hikayeler yer almakta fakat söyleşi şeklinde süre gelmekte. Kitap 14 konu başlığı altında toplanmış.

Meleklere Mekân Evler

Meleklere Mekân Evler Allah Teâlâ, Hz. Âdem (aleyhisselâm) ile Hz. Havva annemizi ülfet etmeleri için cennette beraber eyledi. Unutmayalım ki cennet-i a‘lâdan daha yüce bir makam, ondan daha nurlu bir lezzet, ondan daha tatlı bir ülfet yoktur. Bu böyle olmakla beraber Allah Azîmüşşan cennet gibi nuranî bir mübarek mekânda Hz. Âdem’i Havva annemizle ülfet etmesi,

Esaretten Kurtuluşa

Esaretten Kurtuluşa – Abdullah b. Alevî el-Haddâd Geçmişten günümüze kopmadan gelen sohbet ve nasihat geleneği, özellikle tasavvuf yolunun öncelikli edepleri arasında yer alır. Bu manada mürşidler gerek halifeleri, gerekse müridleri için kaleme aldıkları eserlerinde sıklıkla bu konuya değinmişler, ihvanlar arasındaki muhabbet ve samimiyetin korunmasını bu yolla teşvik etmişlerdir. yüzyılın mutasavvıf âlimlerinden Abdullah b. Alevî el-Haddâd’ın