Ago Paşa’nın Hatıratı Tahlili

KİTABIN ADI: AGO PAŞA’NIN HATIRALARI KİTABIN YAZARI: REFİK HALİT KARAY YAYINEVİ: İNKILAP VE AKA KİTABEVLERİ BASIM YILI: 1967 1.KİTABIN KONUSU: Ago Paşa adlı Senegalli bir papağanın günlük hayatta başımızdan geçen çeşitli durumlar, bu durumlara değişik örnekler ve bu olayların yorumlaması anlatılmaktadır. 2.KİTABIN ÖZETİ: Cumhuriyetin ilanından sonra ilk partilerin kurulmasıyla iktidar partilerin sık sık değiştiği zamanlarda

Ago Paşa’nın Hatıratı

KİTABIN ADI: AGO PAŞA’NIN HATIRATI KİTABIN YAZARI: REFİK HALİT KARAY YAYINEVİ – ADRESİ: İNKILAP VE AKA KİTABEVLERİ / İST BASIM YILI: 1967 1-KİTABIN ÖZETİ 2-KİTABIN KONUSU 3-KİTABIN ANAFİKRİ 4-KİTAPTAKİ OLAYLARIN VE ŞAHISLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 5-KİAP HAKKINDA ŞAHSİ GÖRÜŞLER 6-YAZAR HAKKINDA KISA BİLGİ 1-KİTABIN ÖZETİ: Kitap kısa kısa hikyelerden oluşmuştur.kitabın birinci hikayesi ise kıtabın ismi olan “AGO