Ne Söylüyoruz Ne Yapıyoruz?

Ahiret nedir? Ahirette neler olacak? Şakîk-ı Zâhid [rahmetullahi aleyh] şöyle der: “İnsanlar, ‘Allah rızkımıza kefildir’ derler, fakat bir şeyler biriktirmedikçe kalpleri tatmin olmaz. ‘Ahiret, şüphesiz dünyadan hayırlıdır’ derler, ama mal biriktirdiklerini ve Allah yolunda infak etmediklerini görürsün. Sanki onlar bu dünyaya Rab’lerinin rızasını, ahiret yurdunu kazanmak için değil de, sadece günah yüklenmek için gelmişler. ‘Bir