İman, İbadet, Ahlâk ve Akaid Hakkında

İman, İbadet, Ahlâk İman esasları, geleneğimizde “âmentü” olarak öğretilen altı husustan ibarettir ve nelere ne şekilde inandığımızı belirler. Bunları öğrenmek, anlamak ilk vazifelerimiz arasında yer alır. Akaid ilminin delilleri doğrudan Kur’ân-ı Kerîm’de ve sünnet-i seniyyede bulunur. Âlimlerimiz bunları kitaplarda ayrıntılarıyla anlatmıştır. Öğrenilmesi farz olan bilgiler hususunda, iman esaslarından sonra uygulamaya yönelik temel bilgiler gelir. Buna