Ankara Özeti

KİTABIN ADI: ANKARA KİTABIN YAZARI: YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU YAYIN EVİ ve ADRESİ: İLETİŞİM YAYINLARI CAĞALOĞLU/İSTANBUL BASIM TARİHİ: 6. BASIM 1983 KİTABIN KONUSU: Yazarın özlediği Türkiye’nin Ankara üzerinden anlatımıdır. KİTABIN ÖZETİ: Ankara romanı üç bölümden oluşur; Birinci bölüm : Sakarya savaşı öncesi ( 1922’ye kadar ). İkinci bölüm : Cumhuriyetin ilanını izleyen yıllar ( 1926’ya kadar

Ankara Romanının Geniş Özeti ve Ayrıntılı Tahlili

Kitabın Adı: ANKARA Kitabın Yazarı: Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU Yayın Evi: İnkılap Basım Yılı: 1982 Ankara Romanının Geniş Özeti ve Ayrıntılı Tahlili 1-) Kitabın Konusu : Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU’nun Ankara romanı ütopik bir romandır. Bu romanda yazarın özlediği, özlemini çektiği geleceğin Ankara’sı dolayısı ile Türkiye’sidir. 2-) Kitabın Özeti : Cumhuriyet inkılabı ile birlikte Anadolu’nun yeniden dirilişi