Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları

Anlatım biçimleri genellikle paragraf sorularında öğrencilerimizn karşısına çıkan düşünceyi geliştirme yollarındandır.Edebi eserin daha akıcı ve daha akılda kalıcı olması için gereken bu düşünceyi geliştirme yollarından bazı açıklamalar ve anlatım biçimleri hakkında kısa bilgiler vermek istiyoruz. Tanık gösterme : Bir edebi eserde yazarın bahsettiği düşünceyi kanıtlanabilirlikten öte doğruluğunu onaylamak için kullanılan anlatım yöntemidir.Söz gelimi: …..Toprağın yararı