Biyografi Nedir? Biyografi Hakkında Kısa Bilgiler

Biyografi, bir insanın yaşamındaki olayların belirli bir sıraya göre anlatıldığı yazı biçimidir. Kişinin kendisi tarafından değil onu yakından tanıyan veya hayatını yakından inceleyen başka bir yazar tarafından yazılır. Kişinin kendi hayatını anlattığı yazılara otobiyografi, Divan edebiyatında şairlerin yaşam hikayesini anlatan eserlere de tezkire denir. Biyografi Nedir? Biyografi Hakkında Kısa Bilgiler Türleri Şu şekilde üçe ayrılır;