Halide Edip Adıvar

HALİDE EDİP ADIVAR (1884 – 1964 ) Türk romancı. Siyasal alanda da etkinlik göstermiştir.İstanbul’da doğdu. Kimi kaynaklara göre doğum yılı 1884’tür. İngiliz terbiyesiyle yetişmesini isteyen babası onu Üsküdar Amerikan Kız Koleji’nde okuttu. Orada Rıza Tevfik’den (Bölükbaşı) Fransız edebiyatı dersleri aldı ve Doğu’nun mistik edebiyatını dinledi. Sonradan evlendiği Salih Zeki’den de matematik dersleri alıyordu. Koleji 1901’de

Handan

KİTABIN ADI: HANDAN KİTABIN YAZARI: HALİDE EDİP ADIVAR YAYINEVİ VE ADRESİ:ATLAS KİTABEVİ BASIM YILI: NİSAN 1995 (21. BASKI) 1.KİTABIN KONUSU: Kitaptaki olaylar,Abdülhamit’in istibdad döneminde geçmektedir.Bu bağlamda kitabın konusu bize o güne ait bilgiler vermektedir.Kitap,bir aşk hikayesi etrafında o günün sosyal yaşamı,kültürel yapısı ve istibdad dönemindeki Türk aydınlarının başlattığı yeni sosyal akımlardan bahsetmektedir. 2.KİTABIN ÖZETİ: Refik