Hüküm Gecesi Özeti

KİTABIN ADI: HÜKÜM GECESİ KİTABIN YAZARI: YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU YAYINEVİ: İLETİŞİM YAYINLARI BASIM YILI: 1987 1. KİTABIN KONUSU: 2. KİTABIN ÖZETİ: 3. KİTABIN ANA FİKRİ: 4. KİTAPTAKİ OLAYLARIN VE ŞAHISLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 5. KİTAP HAKKINDA ŞAHSÎ GÖRÜŞLER: 6. KİTABIN YAZARI HAKKINDA KISA BİLGİ: 1.KİTABIN KONUSU: Gazeteci Ahmet Samim’in öldürüldüğü 9 Haziran 1910 öncesiyle Sadrazam Mahmut Şevket

Hüküm Gecesi

KİTABIN ADI:    HÜKÜM GECESİ KİTABIN YAZARI:    YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU YAYINEVİ:    İletişim Yayınları BASIM YILI:    3.BASKI 1987, İSTANBUL 1-KİTABIN KONUSU: II. Meşrutiyet döneminde yaşanan olaylar, ülkenin bu olaylar karşısındaki tutumu ve iç karışıklıklar anlatılmaktadır. 2-KİTABIN ÖZETİ: 1908-1911 yılları arasındaki siyasi olaylar. İttihat ve Terrakki Fırkası’nın egemen olduğu dönemin muhalif gazetece gözüyle eleştirisi.