Kanlı Sırttaki Mitralyöz

KANLI SIRTTAKİ MİTRALYÖZ… Ovaya doğru bakıyordu Mustafa. Seferberlik ilan edilmiş ve eli silah tutan ne kadar adam varsa toplansın diye emir çıkmıştı büyük yerden. Padişahın fermanıydı. Vatan müdafaası için orduya asker lazımdı. Gök ekini biçer gibi biçilecek, vatan için kanını dökecek, müdafaa edecek, anasının, babasının, kardeşinin, bacısının namusuna bekçilik edecek yiğit yürekliler lazımdı. DünYemende, Sina’da,