Edebiyat ve Kültür

Edebiyat ve kültür yakından alakalı terimlerdir. Edebiyatın gelişmiş olduğu bir toplumda kültür, sanat ve estetik anlayışın ilerlemiş olduğundan söz edebiliriz. Edebiyat; duygu, düşünce ve hayallerin ifade edilme sanatıdır. Toplum içerisinde edebi sanat dallarının tutulması, sevilmesi ve benimsenmesi o toplumdaki kültür anlayışının yüksek olduğunu kanıtlar. Bugün ve geçmişte yaşayan büyük sanat akımları, fikir adamları ve ünlü