Meyyale

KİTABIN ADI:    MEYYALE KİTABIN YAZARI:    HIFZI TOPUZ YAYINEVİ VE ADRESİ:    REMZİ KİTABEVİ   /  İSTANBUL BASIM YILI:    MART   1999 KİTABIN KONUSU : Ruslar’ın Kafkasya’ya saldırıları sırasında, İstanbul’a göç etmek zorunda kalan kafkas kökenli milletlere mensup kadın ve çocukların, Saray’a girmeleriyle birlikte başlayan entrikalar, yani Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünü nedenleriyle birlikte gözler önüne sermektir.