Milli Savaş ve Hikayeleri

KİTABIN ADI: MİLLİ SAVAŞ VE HİKAYELERİ YAZARI: Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU YAYIN EVİ: ELİF MATBAASI / ANKARA BASIM YILI: 1990 1.KİTABIN KONUSU: Genellikle savaş döneminde yaşanan olayları , köylünün yaşadıklarını , çekilen zorlukları anlatıyor. Ayrıca kitapta bir kızın sevgilisine yazdığı mektupta yer almaktadır. Kitapta bundan ayrı birkaç mektup daha vardır. 2.KİTABIN ÖZETİ: SES DUYAN KIZ :

Milli Savaş Hikayeleri

KİTABIN ADI: MİLLİ SAVAŞ HİKAYELERİ KİTABIN YAZARI: YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU YAYINEVİ: KÜLÜTÜR BAKANLIĞI BASIM YILI: 1981 SAYFA SAYISI: 157 KİTABIN KONUSU: Milii Mücadele Dönemi’nde Anadolu ve Rumeli’de işgal kuvvetlerinin insanlık dışı davranışlarından dolayı halkın yaşadığı acı verici olaylar. KİTABIN ÖZETİ: Yazar, kaleme aldığı bu eserinde 1914-1924 yılları arasında yaşanan Milli Mücadele Dönemi’nde vukuu bulan bazı