Milli Savaş Hikayeleri

KİTABIN ADI: MİLLİ SAVAŞ HİKAYELERİ KİTABIN YAZARI: YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU YAYINEVİ: KÜLÜTÜR BAKANLIĞI BASIM YILI: 1981 SAYFA SAYISI: 157 KİTABIN KONUSU: Milii Mücadele Dönemi’nde Anadolu ve Rumeli’de işgal kuvvetlerinin insanlık dışı davranışlarından dolayı halkın yaşadığı acı verici olaylar. KİTABIN ÖZETİ: Yazar, kaleme aldığı bu eserinde 1914-1924 yılları arasında yaşanan Milli Mücadele Dönemi’nde vukuu bulan bazı