Bir İçim Su Özeti

KİTABIN ADI: BİR İÇİM SU YAZARI: Refik Halit KARAY YAYINEVİ: İNKILAP ve AKA KİTAPEVLERİ BASIM YILI: 1982 (3. basım) 1.KİTABIN KONUSU: Doganın güzellikleri ve tarihi olaylarla ,günümüzdeki yaşam ve arasındakı ilişkiler. 2.KİTABIN ÖZETİ: Doganın nasıl bir yapısının oldugunu bu yapısının insanlara olan etkilerini ve bu etkilerin insanda oluşturduğuduygu ve düşünceleri acıklıyor. İskenderun ve Amuk ovasında

Bir İçim Su

KİTAP  ADI: BİR  İÇİM  SU KİTABIN  YAZARI: REFİK  HALİD  KARAY YAYIMEVİ: İNKİLAP  ve  AKA  BASIMEVİ BASIM YILI: 1982 1.KİTABIN  KONUSU: Bu kitap;yazarın,Hatay’ı  da içeren Fransız mandası altındaki Suriye’de kaldığı yıllarda yurduna duyduğu özlemle kaleme alınmıştır. 2.KİTABIN ÖZETİ: Kitapta  yazar Hataya dogru giderken gezip gördüğü yerlerin  anlatıyor.Burada karsılaştığı yerel halkla arasında geçen olayları anlatıyor.Yazar Antakya’yı çok