Bir İçim Su Özeti

KİTABIN ADI: BİR İÇİM SU YAZARI: Refik Halit KARAY YAYINEVİ: İNKILAP ve AKA KİTAPEVLERİ BASIM YILI: 1982 (3. basım) 1.KİTABIN KONUSU: Doganın güzellikleri ve tarihi olaylarla ,günümüzdeki yaşam ve arasındakı ilişkiler. 2.KİTABIN ÖZETİ: Doganın nasıl bir yapısının oldugunu bu yapısının insanlara olan etkilerini ve bu etkilerin insanda oluşturduğuduygu ve düşünceleri acıklıyor. İskenderun ve Amuk ovasında

Sürgün Romanının Tahlili

Kitap adı: SÜRGÜN Kitabın yazarı: REFİK HALİD KARAY Yayınevi: SÜMBÜL BASIM EVİ Basım yılı: 1975 Kitabın konusu: Eserde sürgün hayatı çekmek zorunda kalan ve bütün yaşadığı acı ve ızdıraplar yüzünden hayatı son bulan Hilmi Efendi anlatılmaktadır. Kitabın özeti: Hilmi Efendi büyük bir acı içinde Beyrut’a gider. Daha doğrusu sürülür.Ailesi her zaman aklının bir köşesindedir. Onlardan

Anahtar Kitap Özeti

KİTABIN ADI:    ANAHTAR KİTABIN YAZARI:    REFİK HALİT KARAY YAYINEVİ:    İNKILAP YAYINEVİ BASIMYILI:    1994 1)    KİTABIN KONUSU: Kenan’ın karısının çantasında tesadüfen bir anahtar bulmasından sonra gelişen olaylardır. 2)  KİTABIN ÖZETİ: Romanın kahramanı Kenan Bir gün evinin anahtarını kaybeder bunu karısı Perihan’a belli ettirmemek için karısının çantasından gizlice evin anahtarını alır. Bir eşini