Bir İçim Su Özeti

KİTABIN ADI: BİR İÇİM SU YAZARI: Refik Halit KARAY YAYINEVİ: İNKILAP ve AKA KİTAPEVLERİ BASIM YILI: 1982 (3. basım) 1.KİTABIN KONUSU: Doganın güzellikleri ve tarihi olaylarla ,günümüzdeki yaşam ve arasındakı ilişkiler. 2.KİTABIN ÖZETİ: Doganın nasıl bir yapısının oldugunu bu yapısının insanlara olan etkilerini ve bu etkilerin insanda oluşturduğuduygu ve düşünceleri acıklıyor. İskenderun ve Amuk ovasında

Yezid’in Kızı Özeti

KİTABIN ADI: YEZİD’İN KIZI KİTABIN YAZARI: REFİK HALİD KARAY YAYINEVİ: REMZİ YAYINEVİ BASIM YILI: 1987     ANA BAŞLIKLAR: 1.KİTABIN KONUSU 2.KİTABIN ÖZETİ 3.KİTABIN ANA FİKRİ 4.KİTAPTAKİ OLAYLARIN VE ŞAHISLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 5.KİTAP HAKKINDAKİ ŞAHSİ GÖRÜŞLER 6.KİTABIN YAZARI HAKKINDA BİLGİ 1.KİTABIN KONUSU: Fransa’da yaşayan bir türk gencinin Suriye’deki atalarından kalma köyleri gezmeye giderken Zeliha denen bir kıza

Karlı Dağdaki Ateş

Kitabın Adı: KARLI DAĞDAKİ ATEŞ Kitabın Yazarı: REFİK HALİD KARAY Yayınevi ve Adresi : İnkılap ve Aka Kitabevleri – İSTANBUL Basım Yılı: 1973 1. KİTABIN KONUSU : Romanın konusu, Binnur adındaki güzel bir öğretmenin, aşkı temsil eden Yusuf ile parayı, rahatlığı, lüks hayatı temsil eden Ulvi arasında bir tercih yapamaması, bundan dolayı sürekli bir tereddüt