Roman Türleri

Konu Bakımından Romanlar Tarihi Roman : Tarihteki olay ya da kişileri anlatan romanlardır. Yazar tarihi gerçekleri kendi hayal gücüyle harmanlayarak anlatır. Bizim edebiyatımızda bu türün ilk örneği Namık Kemal’in kaleme aldığı “Cezmi “ romanıdır. Serüven Romanı: Günlük hayatta her vakit rastlanmayan, şaşırtıcı, sürükleyici, esrarlı olayları anlatan romanlardır “Macera Romanları” da denir. Ana öğe okuru heyecanlandırıp

Roman Türleri

Roman Türleri Romanlar, konu, üslup, yazıldığı dönem bakımından çeşitli türlere ayrılabilir. Üslup bakımından “romantik roman”, “gerçekçi roman”, “doğalcı roman”, “estetik roman”, “izlenimci roman”, “dışavurumcu roman”, “yeni roman” türleri sayılabilir. Üslup bakımından Romantik Kişilerin duygularını, arzularını,hislerini, düşüncelerini yalnızca kendilerine ait, içten gelen doğal ve gerçek olgular gibi görür.Yani aşk, duygu, hayal gibi düşünceler yer alır. Aynı