Ümmetin Öncüleri – Sahabiler, Onlar Önderler

Eskiden beri İslâm âlimlerinin ve büyüklerinin uyguladıkları güzel bir gelenek vardır. Müslümanlara vaaz ve nasihat ederken, İslâm’a dair bir mevzudan bahsederken sözü ashabın hayatıyla süslerler. Çünkü müslümanlar eskiden beri sahâbe-i kirâmın yapıp ettiklerini ve hallerini sevinçle, tam bir hürmetle kabul eder, onunla amel etmeyi önemserler. Onlar Önderler, Sahabiler Sahabilerin ittifakla söyledikleri ve yaptıkları bir şeyi