Esaretten Kurtuluşa

Esaretten Kurtuluşa – Abdullah b. Alevî el-Haddâd Geçmişten günümüze kopmadan gelen sohbet ve nasihat geleneği, özellikle tasavvuf yolunun öncelikli edepleri arasında yer alır. Bu manada mürşidler gerek halifeleri, gerekse müridleri için kaleme aldıkları eserlerinde sıklıkla bu konuya değinmişler, ihvanlar arasındaki muhabbet ve samimiyetin korunmasını bu yolla teşvik etmişlerdir. yüzyılın mutasavvıf âlimlerinden Abdullah b. Alevî el-Haddâd’ın