Bir İçim Su Özeti

KİTABIN ADI: BİR İÇİM SU YAZARI: Refik Halit KARAY YAYINEVİ: İNKILAP ve AKA KİTAPEVLERİ BASIM YILI: 1982 (3. basım) 1.KİTABIN KONUSU: Doganın güzellikleri ve tarihi olaylarla ,günümüzdeki yaşam ve arasındakı ilişkiler. 2.KİTABIN ÖZETİ: Doganın nasıl bir yapısının oldugunu bu yapısının insanlara olan etkilerini ve bu etkilerin insanda oluşturduğuduygu ve düşünceleri acıklıyor. İskenderun ve Amuk ovasında

Sürgün

KİTABIN ADI: SÜRGÜN KİTABIN YAZARI: REFİK HALİD KARAY YAYINEVİ VE ADRESİ: İNKILAP YAYINEVİ – İstanbul BASIM YILI: 1998 KİTABIN KONUSU : SÜRGÜNE GÖNDERİLEN BİR SUBAYIN SURİYE’DE BAŞINA GELEN ÇOK İLGİNÇ OLAYLARI ANLATIYOR. BU SUBAYIN ARKADAŞLARI, AİLESİ VE KENDİSİ İLE İLGİLİ OLAYLARI İŞLEMİŞTİR. KİTABIN ÖZETİ : Romanda sürgüne gönderilen bir yüzbaşıdan bahsedilmektedir. Hilmi efendi görev sırasında