Vezirin Akıllı Kızı Hikayesi

VEZİRİN AKILLI KIZI HİKÂYESİNİN AXEL OLRİK’İN EPİK YASALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ Sinan AYDEMİR Serdar GÜNAY Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Halk Bilimi Kuramları Özet           Bir hükümdar varmış. Bu hükümdarın bir veziri, vezirinin de on iki yaşında bir kızı varmış. Bu kız hem güzel hem de çok akıllıymış. Günün birinde bu