Ankara Özeti

KİTABIN ADI: ANKARA KİTABIN YAZARI: YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU YAYIN EVİ ve ADRESİ: İLETİŞİM YAYINLARI CAĞALOĞLU/İSTANBUL BASIM TARİHİ: 6. BASIM 1983 KİTABIN KONUSU: Yazarın özlediği Türkiye’nin Ankara üzerinden anlatımıdır. KİTABIN ÖZETİ: Ankara romanı üç bölümden oluşur; Birinci bölüm : Sakarya savaşı öncesi ( 1922’ye kadar ). İkinci bölüm : Cumhuriyetin ilanını izleyen yıllar ( 1926’ya kadar