Mü’min Yalan Söylemez ve Doğru Sözlü Olur

Aleyhinize de olsa yalan söylemeyin.. Çok kullandığımız “özü sözü bir olmak” tabiri aslında doğruluğun tarifidir. İmam Kuşeyrî [rahmetullahi aleyh] ilk dönem sûfîlerinin hayatını anlattığı ve tasavvufî kavramları açıkladığı Risâle isimli eserinde, Arapça doğruluk anlamına gelen “sıdk” kelimesini “özün söze, için dışa” uyması olarak tanımlar. Bu anlamdaki doğruluğun zıddı da yalancılıktır, ikiyüzlülüktür. Bir gün sahabe efendilerimiz