Ankara Roman Özeti

Kitabın Adı: Ankara
Yazarı: Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Yayınevi: İletişim Yayınları
Basım Yılı: 1983/İstanbul

KONUSU: Kurtuluş Savaşı yıllarında bir kadının başından geçen olaylar anlatılıyor.

ÖZETİ:
Selma Hanım İstanbul’dan çeşitli güçlükler ve sıkıntılar içerisinde İnebolu’ya gelir.İnebolu’da kocası Nazif Bey’le buluşur.İnebolu’dan Ankara’ya bazen tahtakurulu hanlarda yatarak, bazen de arabanın içerisinde geceleyerek gelirler.Nazif Bey işi gereği altı ay önce Ankara’ya gelmiştir.Ankara’da Taşhan’da bekar arkadaşlarının yanıda onların bütün işlerine kendisi görmek şartıyla kalmıştır.Eşi Selma Hanım gelmeden önce Ankara’nın yerlilerinden Ömer Efendi’nin evini kiralamış,eşi Selma Hanım gelince de burayı düzenleyip yerleşmişlerdir.Ankara’da hayat monoton bir şekilde sürmektedir.Bir gün Nazif Bey uzun zamandan beri hiç görmediği okul arkadaşı Murat’a Karaoğlan’da rastlar.Murat Bey mebus olmuş,çoluk çocuğa karışmış ve Etlik’te bir bağ evi almıştır.
Nazif Bey ve eşini haftasonunda Etlik’teki bağ evine davet eder. İki gün sonra Murat Bey’in göderdiği arabayla Nazif Bey ve Selma Hanım bağ evine gelirler.Burada Murat Bey’in ailesi ve yakın dostu Binbaşı Hakkı Bey ile tanışırlar.O haftasonu hoşça vakit geçirirler.Hakkı Bey,Nazif Bey ve Selma Hanım’a ata binmeyi öğretir. Nazif Bey ve eşiyle Çankaya’ya ata binmeye giderler.Bir gün İstanbul’dan gelen genç muharir Neşet Sabit ve Murat Bey Göksu’da atış yaparlar.Selma Hanım’da oradadır.Hiçbiri de hedefi tutturamaz,fakat Selma Hanım hedefe isabet ettirir.Bunun üzerine Hakkı Bey Selma Hanım’a Eskişehir’deki bir hastanede hastabkıcılık görevi bulur.Eskişehi düşman tarafından işgal edilince Selma Hanım Ankara’ya geri döner ve Cebeci Hastanesinde çalışmay başlar. Düşman Ankara’ya çok yaklaşmıştır.Düşmandan korkan kişiler Ankara’yı terk etmeye başlar.Nazif Bey Ankara’yı terk etmek için Selma Hanım’a teklif götürür Selma Hanım konuyu şiddetle karşı çıkar ve Nazif Bey Ankara’dan ve Selma Hanım’dan ayrılır.
Üç yıl sonra Selma Hanım yeni bir evde,Hakkı Bey’in karısı olarak yeni bir toplumun içindedir.Binbaşı Hakkı Bey Milli Mücadele yıllarından sonra çok değişmiştir.Yiğit, atılgan ve Avrupa düşmanı olan Hakkı Bey,artık o yıllardaki çektiği sıkıntıları unutup zevk ve eğlenceye dalmıştır.Hakkı Bey Milli Mücadele’de zaferi kazanınca herşeyin bittiğini sanır.Fakat Selma Hanım herşeyin bitmediğinin bilincindedir.Hakkı Bey’in bu davranışlarına şaşırır ve aralarına soğukluk girer. Selma Hanım Yenişehir’de bir baloda Göksu’da tanıdığı genç Neşet Sabit’e rastlar.Neşet Sabit,sadece Selma Hanım’I görmek için toplantılara katılır.Selma Hanım,Hakkı Bey’in yaptığı saçmalıklara daha fazla dayanamaz ve ondan boşanır ve Neşet Sabit’in yanında kalmaya başlar. Selma Hanım Neşet Sabit ile birlikte gezintiler yaparlar.Spor eğlencelerine,konserlere ve sergilere katılırlar.
Selma Hanım düşüncelerini paylaştığı,sadelikten yana olan Neşet SABİT ile evlenir ve gerçek mutluluğu bulur.
ROMANIN ANA FİKRİ:
Bir kişinin aradığını bulması yıllarını alabilir,bu çok acı ve kötü sonuçlarla gelebilir.
ROMAN HAKKINDA:
Roman Milli Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanları.O yıllarda kişilerdeki anlık değişmeleri ve bir kadının amansız mücadelsini güzel bir dille anlatmıştır.
KİŞİLER VE KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER:
Selma Hanım: İyi bir öğrenim görmüş haksızlıklara boyun eğmeyen,vatansever,vatan sevgisi uğruna oradan oraya koşan;hep bir şeyler arayan,aradığını bulamayan;azimli ve hoş görülü,halden anlar,olgun bir kişidir.
Nazif Bey:İyi bir öğrenim görmüş banka şefidir.Sessiz,sedası, vatanından çok canını seven bir kişidir.
Binbaşı Hakkı: Milli Mücadele yıllarında ki hal ve harketlerinde sonradan değişmeler olan bir Milli Mücadele vurguncusudur.
Neşet Sabit: İyi bir öğrenim görmüş,genç bir yazardır.Sorumluluğunu bilir,azimli,hoş görülü halden anlayan bir kişidir.
YAZARI:
YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU
Kahire’de doğdu.Öğrenimini Fransız okullarında tamamladı.İkinci meşrutiyetten sonra İstanbul’a geldi.Kurtuluş savaşı sırasında Anadolu’ya geçerek Batı Cephesi’nde bulundu.Milletvekili ve elçilik görevlerinde bulundu.Deneme,makale,anı türlerinde eser veren yazar daha çok romanlarıyla tanındı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir