Bir Çift Yürek Özeti

KİTABIN ADI: Bir Çift Yürek

KİTABIN YAZARI: Marlo Morgan

YAYINEVİ VE ADRESİ: Dharma Yayınları – İSTANBUL

BASIM YILI: 2000

PLAN SIRASI

1)KİTABIN KONUSU

2)KİTABIN ÖZETİ

3)KİTABIN ANA FİKRİ

4)KİTAPTAKİ OLAYLARIN VE ŞAHISLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

5)KİTAP HAKKINDAKİ ŞAHSİ GÖRÜŞLER

6) YAZAR HAKKINDA BİLGİ

1)KİTABIN KONUSU:

KİTABIN KONUSU GERÇEK BİR OLAYA DAYANMAKTADIR.AMERİKALI BİR TIP DOKTORU OLAN MORGAN’IN AVUSTRALYA’DA YAŞADIĞI YÜRÜYÜŞ VE BU YÜRÜYÜŞ SONUNDA BAŞLANGIÇTA KÜÇÜMSEDİĞİ KABİLEDEN ÖĞRENDİĞİ GERÇEKLER ANLATILMAKTADIR.

2)KİTABIN ÖZETİ:

Amerikalı bir tıp doktoru olan Marlo Morgan gerçek bir olaya dayanan bu kitabında Avustralya’da yaşadığı ruhsal bir yolculuktan bahsetmektedir. Yazar, göçebe bir kültüre sahip Avustralya yerlileri olan Aborijinler eşliğinde, kabilenin kendilerini adlandırdıkları şekliyle ” Gerçek İnsanlarla” birlikte dört ay süren ve çölü boydan boya katettikleri uzun bir yürüyüşe çıkar. Bu süre boyunca, çölün çorak coğrafyasındaki bitkiler ve hayvanlarla uyum içinde yaşamayı öğrenir. Olağandışı insanlardan oluşan bu toplulukla birlikte yaptığı bu yolculukla Morgan, bu insanların 50.000 yıllık kültürlerinin felsefesi ve bilgeliği ile tanışır.
Macerasının ilk gününden itibaren bu çetin yolculuğun zorluklarıyla mücadele etmek zorunda kalır. Dayanıklılığının her gün sınandığı bu zorlu yolculukta, karşılaştığı her zorlukla birlikte ruhu da değişime uğrar. Aborijinler onu, büyük bir alçak gönüllülükle kendilerinden biri olarak kabul ederler ve onun şefkat dolu öğretmenleri olurlar. Öğretmenlerinden, her insanın eşsiz niteliklerini ve içsel ruhunu takdir etmeyi ve kutlamayı öğrenirken bir yandan da güçlü şifa yöntemlerine tanık olup onların canlılarla ilgili farkındalıklarının ne kadar derin ve anlamlı olduğunu da anlamaya başlar.
Yazarın bu kabile ile tanışması bir süreliğine çalışmak için gittiği Avustralya’da, yerlilerin sorunları ile ilgilenmesiyle başlar. Yazarın onların sorunları ile ilgilendiğini ve onları yakından tanımak istediğini gören bir grup yerli onu bir toplantılarına davet ederler. Ancak, bu toplantı hiç de yazarın beklediği gibi bir toplantı değildir. Bu toplantı için çok özel bir şekilde hazırlanan ve onlar için yaptıklarından dolayı özel bir taktir bekleyen yazar kendisini almaya eski bir jip ile gelen bir yerli ile toplantı yerine gitmek üzere yola çıkar. Çoğu çölün ortasında olmak üzere dört saat süren bir yolculuk sonrası yazar kendini ıssız çölün ortasında bir grup “ilkel” yerlinin yanında bulur.
Kendisinden ilk istenen şey üzerindeki her şeyi ama her şeyi çıkartmasıdır. Bir peştamala sarılı ve yalın ayak kalan yazar ve tüm eşyaları kutsanır. Kendisi yerlilerin arasına kabul edilirken o anda sahip olduğu tüm eşya yakılır. Çünkü, “maddi nesnelerden ve bazı önyargılardan kurtulmak ‘varolmaya’ doğru yapacağı o yürüyüşün gerekli ve vazgeçilmez bir adımıydı”. Bundan sonra yazar bu kabile ile çölü boydan boya geçeceği ve bambaşka bir hayat felsefesi ile karşılaşacağı bir yolculuğa başlar.
Yazar yolculuk boyunca önceden ilkel olarak gördüğü bu insanların doğa ile nasıl iç içe yaşadıklarını; bu kupkuru çölde asla aç ve susuz kalmadıklarını; konuşmadan birbirleri ile iletişim kurduklarını; karşılaştıkları her tür sağlık sorununu çözecek bir birikime sahip olduklarını; hırs, kin, nefret, saldırganlık gibi olumsuz duygularının olmadığını; asla yalan söylemediklerini; hiç bir olayı veya kişiyi yargılamadıklarını; dünyada olup biten her şeyden haberdar olduklarını ve daha bir çok olağanüstü yetenekleri olduğunu hayretle görür.
Yazar tüm yolculuk boyunca kendi kentli yaşamı ile yerlilerin yaşamını, hayata bakışını ve felsefelerini karşılaştırdıkça onların bilgeliklerine hayranlık duymaya başlar. Batı toplumlarının aksine hiç bir nesne ve eşyaya bağlanmayan ve mülkiyetçilik bilmeyen bu insanlar yazarda büyük bir saygı uyandırırlar. Çünkü, Tanrısal “Birlik”‘e inanan bu insanlara göre ” sen birinin canını acıtırsan, kendi canını acıtırsın, birine yardım edersen, kendine yardım edersin. Kan ve kemik tüm insanlarda bulunur. Farklı olan yürek ve niyettir”.

3) KİTABIN ANAFİKRİ:
Doğayla uyum içinde yaşamanın önemi ve içsel bilgeliğimize inanç duymayı öğreten ve bizi iç dünyamız ve doğayla başbaşa kalmamız gerekir.

4) KİTAPTAKİ OLAYLARIN VE ŞAHISLARIN DEĞERLENDİRMESİ:
Marlo MORGAN:Avustralya’ya gidip Aborjinlerle yolculuğa çıkar.Gelişen olaylar neticesinde yaşantısı değişir.
Yaşlı Kişi Soylu Kara Kuğu:Yazara ‘Bir sınavın üstesinden gelmenin tek yolu,onunla yüzyüze gelebilmektir.Bu kaçınılmazdır.’ Sözünü söylemiş ve fikirleriyle Marlo’yu etkilemiştir.
4. KİTAP HAKKINDAKİ ŞAHSİ GÖRÜŞLER:
Kitabı her sayfasında öğrenilecek çok şey var.Bize hayatta değer vereceğimiz nitelikleri iyi seçmemizi öğütlüyor.

5. KİTABIN YAZARI HAKKINDA KISA BİLGİ:
Marlo MORGAN emekli bir sağlık uzmanıdır.Lee’ s Summit, Missouri’de yaşamaktadır.İlk kitabı olan ‘Bir Çift Yürek ’ Amerika’da otuz bir hafta boyunca New York Times Bestseller listesinde zirvede kalmış, yirmi dört dile çevrilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir