Cezmi Özeti

cezmiKİTABIN ADI: Cezmi
YAZARI: Namık KEMAL
YAYINEVİ ADRESİ: İnkılap ve Aka Kitabevleri
BASIM YILI: 1997 

KİTABIN KONUSU:

Romanın konusu ‘Osmanlı Tarihi’nden alınmıştır.Cezmi adında bir yiğidin gösterdiği kahramanlıkları ve başından geçen olayları anlatmaktadır.

KİTABIN ÖZETİ:

Olaylar 16.yüzyılda geçer.Cezmi yiğit bir sipahi olduğu kadar bilgin bir şairdir de. Yakışıklıdır. Ciritte atlı sporda ustadır. Roman İstanbul’da başlar,Azerbaycan’da, İran’da sürüp gider. Tebriz sarayında sona erer.

İran’da, Şah Tahmasm’ın oğlu Mehmet Hudabende, şahlık tahtında, eşi Şehriyar, kız kardeşi Perihan, Şah’ın kör oluşundan da faydalanarak, siyasette, devlet işlerinde sözü geçer kişilerdir. İran’la Osmanlı Devleti arasında savaş başlar. Cezmi bu savaşa gönüllü olarak katılır. Adil Giray’la bu savaşta tanışırlar. İran ordusu perişan edilir, birçok yerler ele geçirilir.Gazi Giray, kardeşi Adil Giray esir düşerler.

Romanın önemli bölümleri İran sarayında, Adil Giray, Perihan ve Şehriyar’ın çevresinde geçer. Bu iki kadın, Adil Giray’a aşık olurlar. Sünni mezhebinde olan Perihan, seviştiği Adil Giray’la, Osmanlı ordusunun da yardımını sağlayarak İran saltanatını ele geçirmek amacındadır. Bunu, Şehriyar haber alır; taraflar kanlı bir boğuşmaya tutuşurlar.Şehriyar, Perihan ve Adil Giray ölürler. Cezmi, yaralanır. Derviş kılığına girerek güçlükle vatanına döner.

KİTABIN ANA FİKRİ:

Bir Türk dünyaya bedeldir.Vatan ve istiklâl, uğrunda can verilecek değerlerdir.

KİTAPTAKİ OLAYLARIN VE ŞAHISLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Namık Kemal, Cezmi’de kendi gençliğini yaşıyor gibidir. Romanda, Cezmi’nin bir bölüğü veya daha fazla düşman askeriyle savaşması gibi destansı ve okuyucuyu şaşırtan ve meraklandıran ilginç olaylar vardır. Romandaki bazı şahıslar şunlardır:

Cezmi      : Cezmi, gerek yaradılışı ve gerek terbiyesi bakımından tam bir asker olduğu gibi, nefsine güveni de fazladır. Yararlılığı sayesinde, arzuladığı terakkinin gerçekleşeceğine kuvvetle inanır ve hele genç olduğu için, terakkiden ziyade ün kazanmak sevdaları güder. Günümüzde böyle insanlar yok denecek kadar azdır.

Adil Giray : Yirmi üç, yirmi dört yaşlarında, gayet hoş sohbet, bilgin, anlayışlı, şair ve kahraman biri…İran kadınlarıyla yaşadığı aşklarla gündemdedir.Güzel kadınları kendisine aşık etmesini iyi bilir. İdeal bir Türk subayıdır.

Şehriyar   : Gerçekten güzel bir kadındır fakat Adil Giray’ın beğeneceği gibi, ahlak ve ruh güzeli değil, vücut güzelidir. Günümüzde tercih edilen kadın tipidir. Perihan’a karşı şeytani duygular beslemektedir.

Bunların yanında, Perihan, Şah Tahmasp gibi daha birçok karakterler de vardır.

KİTAP HAKKINDA ŞAHSİ GÖRÜŞLER:

Olayların abartılı boyutlarda yansıtılması; kişi  tasvirlerinin de aynı şekilde insan ötesi bir varlık olarak tanıtılması bakımından roman gerçekçiliğini yitirmiştir. Kullanılan dil, oldukça anlaşılır ve sadedir. Osmanlı Tarihi hakkında bizi aydınlatması bakımından okunması tavsiye edilebilecek bir kitaptır.

KİTABIN YAZARI HAKKINDA KISA BİLGİ:

Namık Kemal Tekirdağ’da doğdu (21 Aralık,1840). Namık Kemal; vatan şairlerimizin en büyüğüdür. Özel bir öğrenim görerek Kars’a, Sofya’ya gitti. İstanbul’a geldiği zaman (1857) Fransızca’yı öğrenmiş, divan dolusu şiirler yazmış bulunuyordu. Babıali Tercüme Odası’na memur oldu (1863). Şinasi ile tanışarak Tasvir-i Efkar gazetesine yazmaya başladı. 1865’de Şinasi’nin Paris’e gitmesi üzerine, bu gazeteyi tek başına devam ettirdi.Yazıları ulusun gözünü açacak, istibdat idaresini yıkacak nitelikte olduğu için, gazete kapatıldı, yazarları sürgün edildi. Uzun süren sürgünlerin ardından 1887’de öldü. En gür sesli vatan şairimizdir. Eserlerinde çoğunluk toplusal konuları; vatan, millet, hürriyet kahramanlarını işlemiş,”toplum için sanat“ ilkesine bağlanmıştır.

Eserleri:Vatan yahut Silistre,Zavallı Çocuk,Gülnihal,İntibah.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir