İntibah Romanı Geniş Özeti

Kitap Adı                 : İntibah
Kitabın Yazarı        : Namık Kemal
Yayımevi ve Adres    : Başbakanlık Yayımevi – Ankara

1. Kitabın Konusu:

Namık Kemal İntibah romanında ahlaki ve terbiyeli bir gaye gütmüştür. İradeli bir insanın dünyaya hükmedeceğine inan Kemal, bu eserinde iradesiz bir gencin nasıl kendisi ile beraber başkalarınıda felakete sürükleyebileceğini ortaya koymak istemiştir;fakat Namık Kemal bu fikri ortaya koyarken eskilerin asla dikkat etmedikleri şu iki noktaya çok önem vermiştir. Hakikate uygunluk, insan kalbinin sırlarını keşif, başka bir deyişle
psikoloji..

2. Romanın Özeti

Kitabın ilk sayfalarında baharın güzelliğinden, doğanın bahar gelmesiyle tam bir temaşa halini alması ve heryerin çimlerle kaplanmasıyla insanların kanlarının kıpır kıpır olduğunu ve dünyaya bakış açısının soğuk günlere oranla kat kat daha iyimser olunduğunu anlatıyor. Asil konu ise ilerleyen sayfalarda başlıyor.
İstanbul Çamlıcada oturan zengin bir adam vardır ve bu adam kendisi çok kültürlü ve evin tek oğlu olduğu için biraz şımarık ve her isteğinin yerine gelmesini arzulayan bir gençtir. Eğer istekleri yerine gelmezse saatlerce ağlar, aynı zamanda bu ağlamaları şiddetli hastalığada dönüşür ve günlerce yatakta yatardı. Ayrıca çok başarılı olduğu için
anlamadığı çözemediği bir konu olduğu zaman yine aynı şekilde hastalanırdı.

Birgün babasını kaybeder, ve sanki  hayatı sona ermiş gibi tavırlar sergiler ve bu hareketleri günlerce devam eder. Çünkü babası ona her konuda destek olduğundan babası onun hayatında ve yaşama sevincini muhafaza etmesinde en büyük etkin olmuştur. Anneside oğlunun bu durumuna anlam veremez ve onun yüzünden kahrolur. Daha sonra bir gün gelir hastalıkları bir tarafa bırakan Ali bey Çamlıcada gezmeye başlar. (Annesinin zoruyla)
Çamlıcada gezerken bir kadınla tanışır. Bu kadın öyle güzeldir ki, Ali beyin aklını başından alır. Tabiki Ali bey yüksek aile terbiyesinin altında çok masum tavırlarla bayana yaklaşır. Ama kadının öyle masumiyet sergileyecek fikirleri yoktur.  Ali beyde sevgi falan aramaz. Onunla sadece gönül eğlendirmek sonrada hayatına devam etmek ister. Tabi zamanla Çamlıca tepesinde buluşa buluşa kadında kendini onun yakışıklılığına kaptırır. Aslında onda bir sevgi oluşmamıştır. Bu sadece Ali beyin çok yakışıklı olduğundan dolayı oluşan bir bağlılık ve onu kaybetmeme isteğidir.
Ali bey onunla evliliği bile düşünmüştür. Ama bir gün arkadaşlarından birisi o kadının namuslu biri olmadığını, o kadının erkeklerle beraber olup para kazandığını söyler. Bunun üzerine o da kadına kin besler, ama onun yalanlarına kanar ve ilişkileri aynı şekilde devam eder. Yavaş yavaş Ali bey yoldan çıkmaya başlar. Annesini ihmal eder. Annesi bunun üzerine oğlunu o kadından uzaklaştırmak için başka bir kız bulur. Ali bey bu kızı çok beğenir. Ama ona bakmaz çünkü sevdiği vardır. Ona ihanet etmek istemez.  Fakat gün gelir Ali bey sevdiği kadından kıskançlık uğruna ayrılır. O da annesinin bulduğu namuslu güzel kıza kendisini kaptırır. Tabi eski sevgilisinin bunu Ali’nın yanına koymaya hiç mi hiç niyeti yoktur. Ali beyi kendisinin eskiden beraber olduğu bir mafyaya söyler. Mafyada Ali beyin ölümü için Hırvat birini görevlendirir. Ama Ali beyi öldürmeden önce ona oyun oynarlar. Sanki şimdi sevdiği kızında namuslu biri olmadığını söylerler ve onu inandırırlar. Ali bey o kızdan da ayrılır. Ali beyi öldürülmekten annesinin bulduğu  namuslu kız kendi canı pahasına öldürülmekten kurtarır. Fakat bunu kız hayatıyla öder.  Bunun üzerine Ali bey eski sevgilisini yakalar ve içinde oluşmuş kinin vermiş olduğu hırçınlıkla onu öldürür, hırvatıda polise yakalattırır. Roman bu şekilde sona erer.

3. Ana Fikri:

İradeli insanların birçok şeye sahip ve hüküm verebileceklerini, iradesiz ve muhakeme yeteneği gelişmemiş kişilerin ise olaylar hakkında yorum yapamadan kendi yanlışlarıyla dolu hayatlarında başkalarınıda aynı uçuruma sürüklediklerini anlarız.

4. Kitaptaki Şahısların, Olayların Değerlendirilmesi

Ali bey: Normalde çok başarılı olmasına karşın, bir kadın yüzünden başı beladan kurtulmayan, ailesi çöken, hatta kendini hayatınıda mahveden birisidir.
Mehpeyker: Ali beyin hayatını yıkan, İstanbul’da tanınmış , namussuz bir kadın olan ve çok zeki, sinsi, fesat, sütü bozuk bir kadındır.
Atıf Bey: Ali beyin en yakın arkadaşıdır. Bu kadının ne kadar pis biri olduğunu anlatan kişidir.
Mesut Bey: Atıf beyin arkadaşıdır. Bu kadının gerçek kimliğinin ortaya çıkmasına sebep olan kişilerden birisidir.

5. Kitap Hakkında Şahsi Görüşler:

Bu kitabı okuyupta Acımak isimli romandan sonra beğendiğim kitaplardan birisidir. İnsana dünyada herkesin aynı olmadığını, binbir çeşit insan ve bunların içerisinde insan sıfatını taşıyamayacak kadar haysiyetsiz  kişilerin olduğunu anlattığından dolayı da ayrı bir güzelliğe sahip kitaptır. Herkesin bu kitabı okumasını tavsiye ederim.

6. Yazar Hakkında Bilgi:

Yeni Türk edebiyetının kurucusu olan Namık Kemal dil ve üslupta tesirini gösteren bir çok kitap yazmıştır. 19. yüzyılda batı edebiyatlarını tanımaya başlayan Türk yazarları onun Türk zevkine uyan taraflarını gerçeklik, hareketlilik ve sadeliği çok sevmişlerdir. Bin yıllık İslami devirde eski Türk ruhunu ve üslubunu devam ettiren halk edebiyatı ile halk tiyatrosu 19. yüzyılda hala canlı olduğu için batı tiyatrosunu benimsemek çok kolay olmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir