Sodom ve Gomore Romanı

KİTABIN ADI: SODOM VE GOMORE
KİTABIN YAZARI: YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU
YAYINEVİ: BİLGİ YAYINEVİ 
BASIM YILI: 1966

1.KİTABIN KONUSU: İşgal altında, başı boş gününü gün etmeye bakan bir şehrin, İstanbul’un öyküsüdür.
2.KİTABIN ÖZETİ:
Olaylar İstanbul’da geçmektedir. İngiliz zabiti olan Captain Gerald Jackson Read yakın zamanda tanışmış olduğu Sami Bey’le samimiyetini artırmıştır. Onun evinde verilen davete katılır. Sami Bey’in kızı Leyla ile aralarında samimi bir münasebet vardır ve günden güne artmaktadır. Captain Gerald Jackson Read gösterişli ve güçlü birisidir.
Leyla’nın dayısının oğlu olan Necdet ayrıca Leyla’nın nişanlısıdır. Tahsilini Fransa ve Almanya’da yapmıtır. Bu yüzden kendisinde biraz İngiliz düşmanlığı vardır. Leyla ile Captain Gerald Jackson Read’in samimi münasebetlerinden biraz rahatsızdır. Leyla’ya karşı bu yüzden tavır takınır. Zaten sıksık aralarında böyle anlaşmazlık ve küskünlükler oluyordu. Necdet Leyla’dan mektup alır, yaptıklarının hatalı olduğunu fakat Captain’in tanınmışlığı nedeniyle onunla samimi olmasının ilgileri kendi üzerine çekeceğini düşünür.
Leyla ilerleyen günlerde bir gece Necdet’i odasında ziyaret eder. Necdet’in odasısın duvarları Leyla’nın resimleriyle kaplıdır, her her tarafta Leyla’dan bir hatıra vardır. Leyla hala Necdet’i sevmaektedir ve Necdet’i buna inandırır. Necdet Leyla’yı saçlarından tutarak öper, o gece araları düzelmiştir.
İlerleyen günlerde Leyla ile Captain at gezintilerine çıkarlar ayrıca Sami Bey’lere daha sık gelmektedir. Necdet bu olayları fark eder  ve Leyla ikinci bir ziyaretle aralarını düzeltir.
Leyla gerek ailesi yüzünden gerekse Captain ile münasebetlerinden dolayı şımarmıştır. Bu da ona tepki gösterenlere yol açmaktadır. Bunlardan birisi de Nermin’dir. Nermin 18 yaşına girmiştir ve ilgilerin Leyla üzerinde olması onu kıskandırır. Birgün Nermin mektep arkadaşlarının birisinden Major Will’in Yeniköy’de yalı tuttuğunu öğrenir. Bir davet verecektir. Nermin davetliler arasında kendi ismini göremeyince kızar ve Major Willle konuşur, bir nevi ona hesap sorar. Major Will ise Leyla’yı davet ettiği için tatsızlık çıkmamasını ister ve bu yüzden Nermin’i davet etmediğini söyler. Bu konuşmadan sonra Nermin de davetliler arasına girer. Beklene gün gelir. Misafirler toplanmıştır ve Major Will yalısını tanıtmaya başlar.
Gecenin ilerleyen saatlerinde Leyla, Captain ve Necdet karanlığın içinden belirirler. Herkesin gözü onlardadır. Ama Necdet çok kötü haldedir, belli ki aralarında kötü olaylar olmuştur.
Major Will davet sonunda arabasız ve erkeksiz kadınları evlerine götürmek ister. Leyla Captainle, Azize Hanım Captain Marlowla, Madam Jimson da Major Willle evlerine gider. Yolda Major Will’in arabası bozulur, bu yolda geriye dönüş yoktur. Bu sırada Madam Jimsonla Captain Read konuşurlar. Madam Jimson Captain Read’e Leylayla olan münasebetinin hoş olmadığını söyler.
Gecede olan olaylardan Necdet Captain’i düelloya davet eden bir mektup yazar. Leyla bunu öğrenir ve Necdetle konuşur. Necdet Leyla’ya çok kızgındır. Daha sonra Leyla Captain’i ziyaret eder ve tarziye karşılığında Necdet’i affeder.
Captain Marlow Azize Hanım’ın eşi Atıf Beyle tanışırlar ve iyi ahbap olurlar. Atıf Bey onu eve davet eder. Azize Hanım Captain Marlowdan hoşlanır ve kendisine yaklaşmak için kocasıyla arkadaşlık kurduğunu zanneder, ama hiç de öyle değildir. Marlow ona yüz vermez. İlerleyen saatlerde evden ayrılırlar, Marlow’un evine giderler. Atıf Bey’in isteği üzerine o geceden sonra  Marlow bıyıklarını tıraş eder. Ertesi gün Marlow Captain Readle karşılaşır. Captain Read onunla dertleşir ve Şehnaz Sultan’a aşık olduğunu anlatır. Şehnaz Sultan Major Will’in davetindeki gecede arbasının bozulduğu yerdeki sarayın sahibiydi.
Leyla kendi isminin Şehnaz Sultan ve Captain Readle anılmasına sevinir. Öte yandan Necdet olayları takip edemez sadece akışına bırakır.
Birgün Leylayla Necdet konuşmaya başlar, nişanlıdırlar. Leyla evlilik hakkında konuşur, Necdet ise nişanlı olduklarının bile farkında değildir açıkçası. Captainle olan münasebetinden dolayı soğumuştur.
Bu arada Madam Jimson’un eşi Mösyö Jimson ölür. Ölümü üzerine madam jimson kabuğuna çekilircesine biraz yalnız kalmıştır ve gençleşmiştir.
Öte yandan Leyla kendisine azalan ilgiden şikayetçidir ve ilgi toplamak için davet verirler evlerinde. Bu davette Leyla kötüleşir, sinir krizi geçirir. Davet bittikten sonra kötüleşir. Aradan zaman geçer Leyla’da değişen birşey yoktur. Sami Bey Dr. Jean Preda’yı çağırır ve doktor Leyla’yı kontrol eder ve sorunun kafada olduğunu söyler. Doktor Madam Jimson’u tanıyordur ve Leyla’nın durumunu Madam Jimson’a bildirir, bu sırada Madam Jimson’un yanına Captain Read gelir. Haberi öğrenir ve Leyla’yı ziyaret eder. Captain’a karşı iyi görünmek için ayağa kalkar hasta olamdığına inandırır, captain gittikten sonra yine kötüleşir. Bunun üzerine kısa bir süre için yurt dışına tedaviye gider, Leyla. Döndüğünde ise İstanbul çok değişmiş olarak gelir gözüne.
Necdetle bir akşam davette karşılaşırlar. Leyla Necdet’e yaklaşmaya çalışır ama Necdet yüz vermez. Leyla’nın ısrarlarına dayanamayarak daveti beraber terkederler. Necdet’in evine gitmek ister ve odasını görmek ister. Fakat Necdet odasının artık değiştiğini  söyler, Leyla’dan eser kalmamıştır O’nun için. Bunun üzerine Leyla Necdet’ten kendisini evine götürmesini ister. Necdet bu teklifi kabul eder, eve gelince Leyla Necdet’i içeriye davet eder fakat Necdet girmez. Kısa bir konuşmadan sonra Necdet Leyla’i öper ve oradan ayrılır.

3.KİTABIN ANA FİKRİ: Asla kişilikle ilgili sorunlar ortaya çıkarmamalıyız.

4.KİTAPTAKİ OLAYLARIN VE ŞAHISLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
LEYLA: İlginin üzerinde olmasını isteyen bazı karmaşık duyguları olan, Necdet ve Captain Gerald Jackson Read arasında kalan bir sosyete kızıdır. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Olayın asıl kahramanlarındandır.
NECDET: Leyla’nın dayısının oğludur ayrıca onun nişanlısıdır. Tahsilinin bir kısmını Fransa’da, bir kısmını da Almanya’da yapmıştır. Ayrıca Necdet’te İngiliz düşmanlığı vardır.
CAPTAİN GERALD JACKSON READ: İngiliz subayıdır. Zaman içinde Türk kızlarıyla ilişkiye girmiştir.
CAPTAİN MARLOW: Captain Gerald Jackson Read’in çocukluk yıllarından beri tanıdığı yakın bir arkadaşıdır.
MAJOR WİLL: Bir İngiliz subayıdır. Kadınlardan hoşlanan ve çoğu davetlerde Türkleri kendine hayran bırakmaya çalışan birisidir.
MADAM JİMSON: Güzelliğiyle Beyoğlu’da ilgi gören güzel bir kadındır. Captain Gerald Jackson Read’in ilk göz ağrısıdır.
DR. JEAN PREDA: Tanınmış bir sinir hekimidir.

5.KİTAP HAKKINDAKİ ŞAHSİ GÖRÜŞLER: Bence kitabın edebi yönü güzel zaten yazar da belli bir kariyere sahiptir. Ama kitabın akışı içinde olaylar daha ilginç hale getirilebilirdi ve daha heyecanlı olabilirdi.,

6.KİTABIN YAZARI HAKKINDA BİLGİ:
YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU: Yazar Kahire’de doğdu. Manisa’nın Karaosmanoğulları ailesindendir. Öğrenimini bir Fransız okulunda tamamladı. II. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’a geldi. Fecr-I Ati topluluğuna katıldı. Çeşitli gazete ve dergilerde yazmaya başladı. Üsküdar İdadi (lise)’sinde felsefe dersleri okuttu. Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’ya geçerek Batı Cephesi’nde bulundu. Millevekili oldu. Elçilik görevlerinde bulundu. Deneme, makale, oyun, anı türlerinde eserler veren Yakup Kadri,daha çok romanlarıyla tanındı. Romanlarının konusunu tarihsel ve toplumsal olaylar oluşturur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir