Yağmur Beklerken Tahlili

KİTABIN ADI Yağmur Beklerken
YAZARI             Tarık BUĞRA
YAYINEVİ ADRESİ Ötüken Yayınevi – Cağaloğlu /İSTANBUL
BASIM YILI 1987

1.KİTABIN KONUSU:

Çok partili hayata geçiş dönemimdeki halkın içinde bulunduğu zorluklar ve Rahmi’nin kasabadaki Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı kurma çalışmalarını anlatmaktadır.

2.KİTABIN ÖZETİ:

Rahmi, babası öldükten sonra annesinin büyüttüğü, amcası Rıza Efendinin okuttuğu ve avukat olan birisidir. Avukatlığının ilk yıllarında kasabadaki eski avukatlardardan dolayı fazla iş bulamamıştır. Eski avukatlardan Kenan Beyin elinden tutması ve bazı davalarını O’na vermesi sayesinde işleri açılmıştır.

Havaların kötüye gitmesi ve kuraklık nedeniyle tarlalarda mahsüller iyi olmamıştır. En kısa zamanda yağmur yağmazsa ürünler olmayacaktır. Halk bu yüzden huzursuzluk içindedir. Kasaba halkı hep beraber yağmur duasına çıkar. Birkaç gün sonra yağmurun yağmasından sonra, halk arasında olaylar yatışmış gibi görünmektedir. Uzun bir süre yağmur yağmayınca Rahmi Ankara’dan su pompası getirtir. Tarlasını sular ve mazot parası karşılığında pompayı kiralar.

Kasabada bunlar olurken Kenan Bey Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kasabadaki kolunu kurmak için çalışmalar yapmaktadır.Önde gelen kişilerden kendi cephesine taraftar toplamaktadır.Rahmi Kenan Beyi sevip saymaktadır. Daha önceden hasta olan Kenan Bey, hastalığının artması yüzünden parti olaylarıyla ilgilenecek birini aramaktadır. Bunun için en uygun kişi olarak Rahmi’ye teklifte bulunmuştur.

Sade bir hayatı olan Rahmi ilk önce bu teklifi reddetmeyi düşünür; ama sonra halkın durumunu göz önüne alarak, bunların düzeltilmesini istediği için kabul eder. Hastalığı artan Kenan Bey Ankara’ya kaldırılır. Rahmi parti kurma çalışmalarına başlar. Kasaba eski ve yeni parti olmak üzere ikiye ayrılmak üzeredir. Rahmi bundan rahatsızlık duyar; fakat yapacak çok  bir şey de yoktur.

Bu arada Rahmi eviyle ve işiyle ilgilenememektedir. Ankara’dan gelen Naki Bey ile görüşmüştür. Ankara’da olup bitenlerden haberdar olmuştur. Kenan Beyin ölümü üzerine Ankara’ya giden Rahmi orada Naki Bey ile görüşür. Ankara’dakilerin kendisi hakkında  neler düşündüklerini öğrenir. Kasabaya döndükten sonra parti çalışmalarına hız verir. Serbest Cumhuriyet Fırkası seçime girme kararı almıştır.

Kasabadaki belediye başkanlığı seçimlerini Rahmi kaybeder. Yeniden eski hayatına döner ve ailesiyle ilgilenmeye başlar. Halk arasında seçimden sonra düşmanlıklar yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır.  Serbest Cumhuriyet Fırkası çıkan olaylar sonrası kapatılmıştır.

Naki Beyin  Ankara’dan gönderdiği telgrafta Rahmi’ye bakanlık teklif edilmiştir. Bu kısa zamanda kasabada duyulmuştur.

3.KİTABIN ANAFİKRİ:

Toplumun yaşam tarzında değişiklik  yaparken halkın karşılaşabileceği zorluklar göz önüne alınmalı ve bunlara çözüm bulunmalıdır.

4.OLAYLARIN VE ŞAHISLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Mumcu Rıza Efendi: Rahmi’nin amcasıdır.Rıza efendi ekşimek için sebep arayan, kara ve kalın kaşlı yarısı kararmış, hafifçe komik, çok sevimli badem bıyıklıdır. Etrafı tarafından sevilip, sayılan birisidir. Rahmi’nin babası ölünce onun okumasını sağlamıştır. Çocukların kararlarında yol gösteren; ama hiç onları zorlamayan birisidir.

Rahmi                       : Amcasını aksine güler yüzlü, açık elâ gözleri, gülmek için kendine mutlaka birşeyler arayan ve bulan birisidir. O’na göre, herkes kendi işini yapmalıdır; ama bu görüşü zamanla değişmiş; toplumun kötü giden hayatını düzeltmek için kolları sıvayıp parti kurmuştur.

Serdar                       : Rahmi ile Güldane’nin oğludur.

Müberre                    : Rahmi ile Güldane’nin kızıdır.

Güldane                    : İki çoçuk annesi ve üçünçüye hamile olmasına rağmen hâlâ bir genç kız edâsındadır. Okuma yazma bilmeyen, akşama kadar evinin işiyle uğraşan, kocasına hizmette kusur etmeyen birisidir.

Kenan Bey               :Kasabanın en tanınmış avukatıdır. Bugüne kadar sadece birkaç dava kaybetmiştir. İri yapılı, kararlı, çevresi tarafından sevilip sayılan birisidir. Hastalığı ilerdikten sonra bu halinden eser kalmamıştır.

5.KİTAP HAKKINDA ŞAHSİ GÖRÜŞLER:

Kitap, çok partili döneme geçiş aşamasında çıkan olaylarda halkın içinde bulunduğu durumu gözler önüne sermesi bakımından okunması gereken bir kitaptır.Tarihi olaylara açıklık getirmektedir

 6.KİTABIN YAZARI HAKKINDA KISA BİLGİ  :

Tarık Buğra, 2 Eylül 1918’de Akşehir’de doğdu. Babası Erzurumlu Mehmet Nazım Beydir. 1936 yılında Konya Lisesi’nden mezun oldu. 1947-1950 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü’ne devam etti. Edebiyat anlayışı bakımından klâsik sanat anlayışının dışındadır. O’na göre sanatın gayesi insanı yüceltmektir. “Sanat sanat içindir.” anlayışını benimser. Eserleri:Yalnızlar Romanı, Aşk Esirleri, İbişin Rüyası, Yarın Diye Birşey Yoktur ve Oğlumuz.

One Reply to “Yağmur Beklerken Tahlili”

  1. Inkilaptan ziyade kısmi oranda ıslahat (iyilestirme) yapılmalıydı..çünkü rejim denemelinde geçiş donemi zorlu gecer..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir