Roman Tahlili

Roman türü kitapların incelemeleri, özetleri ve bilgileri

 • saray-ve-otesiKİTABIN ADI:    SARAY VE ÖTESİ
  KİTABIN YAZARI:    HALİT ZİYA UŞAKLIGİL
  YAYINEVİ:     İNKILAP VE AKA YAYINLARI
  BASIM YILI:    1981

  1.KİTABIN KONUSU
  Osmanlı Devleti’nde II.Abdülhamit’in tahtan indirilmesiyle, istibtad yönetiminin yerini alan Meşrutiyet yönetiminin saray ve ötesinde nasıl karşılandığı anlatılmaktadır.

  2.KİTABIN ÖZETİ
  II.Abdülhamit’in tahtan indirilmesinden sonra yönetim de değişmiştir. Yeni Padişah 5. Sultan Mehmet Reşat’tır. Yönetimle beraber yönetici kadro da değişmiş ve Osmanlı Devletinde Meşrutiyet dönemi başlamıştır.
  Reşat Efendi’nin beşinci Sultan Mehmet namıyla cülüsü üzerine saray mabeyn başkatipliğine atanan Uşaklıgil, sarayı Meşrutiyet yönetimine uygun bir biçimde düzenlemek amacındadır. Başkatip olmasından dolayı padişahla her zaman yüzyüzedir. Sarayda olup bitenleri, padişahın günlük faaliyetlerini, nelerden hoşlandığını, nelere tepki göstereceğini, kısaca davranış biçimini çok iyi bilmektedir. Sarayda olup biten herşeyle yakından ilgilendiği için , padişahtan önceki söz sahibidir. Yani başkatip durum incelemesi yaparak, konunun padişahı nasıl etkileyeceği veya söz konusu durum karşısında ne gibi bir sonucun çıkacağını değerlendilir.
  Yazar, saraydaki bu görevi süresince saray içinde geçen ve entrika kokan olayları anlatmış ve meşrutiyetin saray ve çevresinde meydana getirdiği değişiklikleri kaleme almıştır. Fakat sadece bunları anlatırken çekici ve açık uslüpla zamanın ileri gelenlerinin portlelerini çizmiş, önemli olayların tahlillerini yapmıştır. Zamanın adeta psikolojik ortamını gözler önüne sermiştir. Ayrıca saray adetlerinin eskimeyen yanlarını anlatmış ve dört yıllık zaman kesimini bir tarihçi gibi değerlendirmiştir. Devamını oku » «Saray ve Ötesi Ayrıntılı Tahlili»

  Yorum yaz
 • KİTABIN    ADI:    ATEŞTEN GÖMLEK
  KİTABIN    YAZARI:    Halide Edip ADIVAR
  YAYINEVİ  VE  ADRESİ:    Atlas Kitabevi Adnan  Saygun Cad. 4/1-2 Sıhhiye
  BASIM       YILI:    1995

  atesten-gomlek1.KİTABIN KONUSU

  Roman, Kurtuluş Savaşı yıllarında geçmektedir ve o zamanın koşullarıyla birlikte bir gencin yaşadıklarını anlatmaktadır.

  2.KİTABIN ÖZETİ

  Peyami, Dışişleri ile uğraşan bir gençtir. Bacaklarını küçükken kaybetmiştir. Hatıralarını yazdığı sıralarda, jafasında olduğu düşünülen bir kurşunun ameliyatla çıkarılmasını beklemektedir.
  Peyami’nin uzak bir akrabası olan Ayşe, İzmir’den, onunla evlendirilmek üzere İstanbul’a davet edilmiş, ama Peyami istememiştir. Bunun üzerine, onuruna çok düşkün olan Ayşe,uzun bir süre Peyami ve ailesi ile görüşmemiştir. Nitekim bir başkasıyla evlenir. Ayşe’nin kardeşi Cemal de subay olan akrabadır. Harbiye Nezareti’ndeki Binbaşı İhsan’la Mütareke’nin ilk zamanlarından beri çok iyi anlaşmaktadırlar. O sırada hepsi İstanbul’da bulunmaktadırlar. Peyami’nin annesi Şişli’deki salonuyla o günlerin kibar kadınıdır.Ayrıca otorite sahibi bir kadındır.O günlerde gerici hareketlere karşı kadıları bir araya toplayarak onları aydınlatmaktaydı. Bir gün, İzmir’e yunanlıların çıktığı haberi gelir. Ayşe’nin kocasını, küçük oğlunu, birçok masum insanla birlikte süngülemişlerdir. Ayşe, İstanbul’a Peyami’lere gelir. Devamını oku » «Ateşten Gömlek Ayrıntılı Tahlili»

  Yorum yaz
 • KİTABIN ADI:    İNCİ
  KİTABIN YAZARI:    John STEINBECK
  YAYINEVİ VE ADRESİ:    Remzi Kitap Evi
  BASIM YILI:    1984

  inci1.    KİTABIN KONUSU: Yoksul bir denizcinin bebeğini bir akrebin sokması ve ardından büyük bir inci bulmasıyla gelişen olaylar.
  2.   KİTABIN ÖZETİ:
  İNCİ
  Pedro;Salinas’ta, deniz kıyısında, saz evlerde yaşayan yoksul denizcilerden biridir. Evleneli çok olmamıştır. İlk çocukları maalesef tedavi edemedikleri bir hastalıktan dolayı ölür. Artık umutları ikinci çocukları olmuştur. Bir sabah bebeği bir akrep sokar. Pedro hızla davranır ve akrebi öldürür. O ve eşi bebeği alır ve şehirdeki doktora götürürler. Doktor zengin ve acımasız bir insandır ve paraları olmadığını bildiği için çifti başından savar.
  Eve döndükten sonra Pedro, bambudan yapılmış kayığını alır ve inci avına çıkar. Kıyıdan açıldıktan sonra dalar ve dipten o güne kadar görülmüş en büyük incilerden birini çıkarır. Evine döner ve eşine gösterir. Bu inciyi satarak kazanacakları parayla bebeği tedavi ettireceklerini sonra onu okutup bu yaşamdan kurtulacaklarını planlarlar. O gün Pedro’nun kardeşi ve karısı da evlerine gelirler ve tavsiyelerde bulunurlar. Devamını oku » «İnci»

  Yorum yaz